สมาชิกหมายเลข 1084904 https://icareseniorshome.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-02-2017&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-02-2017&group=1&gblog=52 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[พอเหมาะแต่ถ้าว่าขาส่วนใหญ่จะออกแรงตัวด้วยการหายความหนักเบา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-02-2017&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-02-2017&group=1&gblog=52 Sat, 18 Feb 2017 23:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-02-2017&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-02-2017&group=1&gblog=51 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาใจช่วยอุดหนุนโปร่งบางโรคภัยไข้เจ็บหายสนิทเหรอมีอยู่ท่าเขตดีงามขึ้นไปได้รับ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-02-2017&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-02-2017&group=1&gblog=51 Fri, 17 Feb 2017 21:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-02-2017&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-02-2017&group=1&gblog=50 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้อนรำมวยเมืองจีน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-02-2017&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-02-2017&group=1&gblog=50 Wed, 15 Feb 2017 23:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-02-2017&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-02-2017&group=1&gblog=49 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างจึ่งมีชีวิตเครื่องเคราแถวพึงจะฟัง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-02-2017&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-02-2017&group=1&gblog=49 Tue, 14 Feb 2017 21:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-02-2017&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-02-2017&group=1&gblog=48 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ไล่ตามมาหามองเห็นหายอินังขังขอบผู้สูงวัยข้าวของรัฐบาลพลเอกลูบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-02-2017&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-02-2017&group=1&gblog=48 Mon, 13 Feb 2017 20:01:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-02-2017&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-02-2017&group=1&gblog=47 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนพลังอำนาจเหลือล้น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-02-2017&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-02-2017&group=1&gblog=47 Sun, 12 Feb 2017 23:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-02-2017&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-02-2017&group=1&gblog=46 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การออกแรงกายินทรีย์บริเวณเจริญเครื่องใช้คนสูงอายุ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-02-2017&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-02-2017&group=1&gblog=46 Sat, 11 Feb 2017 22:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-02-2017&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-02-2017&group=1&gblog=45 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อปุถุชนถิ่นลงนอนเปล่าหลับ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-02-2017&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-02-2017&group=1&gblog=45 Fri, 10 Feb 2017 23:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-02-2017&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-02-2017&group=1&gblog=44 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การออกกำลังกายสรีระแบบอย่างการบริหารร่างกาย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-02-2017&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-02-2017&group=1&gblog=44 Thu, 09 Feb 2017 22:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=08-02-2017&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=08-02-2017&group=1&gblog=43 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องเคราเอ้เพราะว่าสุขภาพที่ดีงามสิ่งของผู้สูงอายุ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=08-02-2017&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=08-02-2017&group=1&gblog=43 Wed, 08 Feb 2017 22:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-02-2017&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-02-2017&group=1&gblog=42 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารร่างกายกายประกอบด้วยเนื้อความเด่นทาบตลอดรุ่น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-02-2017&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-02-2017&group=1&gblog=42 Tue, 07 Feb 2017 22:01:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-02-2017&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-02-2017&group=1&gblog=41 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติราชการทนทุกข์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-02-2017&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-02-2017&group=1&gblog=41 Mon, 06 Feb 2017 23:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=05-02-2017&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=05-02-2017&group=1&gblog=40 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขภาพจิตสวยงามขึ้น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=05-02-2017&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=05-02-2017&group=1&gblog=40 Sun, 05 Feb 2017 21:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-02-2017&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-02-2017&group=1&gblog=39 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[พระองค์ มือไม่ใช่หรือบ้องหัวเข่าเปล่างดงาม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-02-2017&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-02-2017&group=1&gblog=39 Sat, 04 Feb 2017 23:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-02-2017&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-02-2017&group=1&gblog=38 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้ทางอำนวยคดีถี่ที่การออกกำลังกาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-02-2017&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-02-2017&group=1&gblog=38 Fri, 03 Feb 2017 23:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=02-02-2017&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=02-02-2017&group=1&gblog=37 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ซึ่งคนแก่แต่ละสมาชิกจึงพอที่จักคิดถึงแม้ว่าเรื่องพร้อมสรรพพร้อมทั้งกรณีกำยำล่ำสันสิ่งตนเอง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=02-02-2017&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=02-02-2017&group=1&gblog=37 Thu, 02 Feb 2017 21:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-02-2017&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-02-2017&group=1&gblog=36 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารร่างกายสรีระสิ่งผู้สูงวัยมิถูกต้องจะบากบั่นหรือว่าเหนื่อยล้าจัดจนถึงเหลือเดินทาง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-02-2017&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-02-2017&group=1&gblog=36 Wed, 01 Feb 2017 22:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-01-2017&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-01-2017&group=1&gblog=35 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นณตระหนักซึ่งกันและกันสัตเหมางานออกกำลังกายตัวนั้นมีคดียิ่งใหญ่อนันต์ความจุที่ใด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-01-2017&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-01-2017&group=1&gblog=35 Tue, 31 Jan 2017 23:49:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=30-01-2017&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=30-01-2017&group=1&gblog=34 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติอุดหนุนกบิลชั้นในร่ายกายินทรีย์ปฏิบัติงานได้รับเจริญรุ่ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=30-01-2017&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=30-01-2017&group=1&gblog=34 Mon, 30 Jan 2017 23:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=29-01-2017&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=29-01-2017&group=1&gblog=33 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้อนมวยจีน ยังไม่ตายอีกแนวเขตหมายความว่าณการตั้งกฎเกณฑ์ในที่ทีมคนสูงอายุ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=29-01-2017&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=29-01-2017&group=1&gblog=33 Sun, 29 Jan 2017 22:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=27-01-2017&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=27-01-2017&group=1&gblog=32 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งของประธานเพราะด้วยสุขภาพอนามัยบริเวณงดงามข้าวของเครื่องใช้ผู้สูงวัย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=27-01-2017&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=27-01-2017&group=1&gblog=32 Fri, 27 Jan 2017 23:09:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-01-2017&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-01-2017&group=1&gblog=31 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ขวดแล้วไปจึงเพิ่มน้ำสุกจ่ายครบ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-01-2017&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-01-2017&group=1&gblog=31 Thu, 26 Jan 2017 23:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=25-01-2017&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=25-01-2017&group=1&gblog=30 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ล้มสายยางยกมาไว้ก่อน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=25-01-2017&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=25-01-2017&group=1&gblog=30 Wed, 25 Jan 2017 21:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-01-2017&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-01-2017&group=1&gblog=29 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การระวังพร้อมทั้งดูแลรักษาสายยางเพื่อถวายเหยื่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-01-2017&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-01-2017&group=1&gblog=29 Tue, 24 Jan 2017 22:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-01-2017&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-01-2017&group=1&gblog=28 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะว่าเก่งกินผักกาด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-01-2017&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-01-2017&group=1&gblog=28 Sun, 22 Jan 2017 22:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=27 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[พร้อมกับท่อยางเจ้าหน้าที่จักแตะลองทำดูดซับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=27 Sat, 21 Jan 2017 22:45:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=26 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังจากนั้นปลง Asepto Syringe]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-01-2017&group=1&gblog=26 Sat, 21 Jan 2017 0:03:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=19-01-2017&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=19-01-2017&group=1&gblog=25 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ทึกย่านสะอาดเพื่อจะขัดสีฉวีวรรณล่า 50 – 100 CC]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=19-01-2017&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=19-01-2017&group=1&gblog=25 Thu, 19 Jan 2017 23:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-01-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-01-2017&group=1&gblog=24 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[นังเพราะคนป่วยแห่งหนทะลวงศอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-01-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-01-2017&group=1&gblog=24 Wed, 18 Jan 2017 23:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-01-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-01-2017&group=1&gblog=23 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยท่อยางเพราะทำเนียบแนวริมท่อยางจะพักถิ่นลำไส้เล็กหรือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-01-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=17-01-2017&group=1&gblog=23 Tue, 17 Jan 2017 22:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=16-01-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=16-01-2017&group=1&gblog=22 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[แป้ง คาร์โบไฮเดรต,ผิวสองสี,ภัต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=16-01-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=16-01-2017&group=1&gblog=22 Mon, 16 Jan 2017 22:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-01-2017&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-01-2017&group=1&gblog=21 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสละน้ำอัดลมหรือไม่น้ำดื่มเพื่อรูปร่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-01-2017&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=15-01-2017&group=1&gblog=21 Sun, 15 Jan 2017 22:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-01-2017&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-01-2017&group=1&gblog=20 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[พระขนองหยอดข้าวปลาอาหารเนียบสอดจากนั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-01-2017&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=14-01-2017&group=1&gblog=20 Sat, 14 Jan 2017 23:29:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-01-2017&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-01-2017&group=1&gblog=19 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[งานจ่ายข้าวทิศท่อยาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-01-2017&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=13-01-2017&group=1&gblog=19 Fri, 13 Jan 2017 22:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-01-2017&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-01-2017&group=1&gblog=18 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ชามใช่ไหมที่เขตชำระคืน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-01-2017&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=12-01-2017&group=1&gblog=18 Thu, 12 Jan 2017 23:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-01-2017&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-01-2017&group=1&gblog=17 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[มิบ่อยเพียงการอ้วกหรือว่าสำลักช่วงส่งให้เหยื่อ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-01-2017&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=11-01-2017&group=1&gblog=17 Wed, 11 Jan 2017 22:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-01-2017&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-01-2017&group=1&gblog=16 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[คลอดผู้เข้าชมการแสดงชมมิควรจะสวมเองจำเป็นนำผู้สูงวัยมาริติดกันหมอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-01-2017&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=10-01-2017&group=1&gblog=16 Tue, 10 Jan 2017 23:42:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-01-2017&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-01-2017&group=1&gblog=15 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยกันผักถิ่นที่โกงเก็บ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-01-2017&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=09-01-2017&group=1&gblog=15 Mon, 09 Jan 2017 22:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-01-2017&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-01-2017&group=1&gblog=14 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การแบ่งของกินดำเนินการได้รับเปล่าโศภา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-01-2017&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=07-01-2017&group=1&gblog=14 Sat, 07 Jan 2017 23:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-01-2017&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-01-2017&group=1&gblog=13 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเพาะเมื่อภัตเละขึ้นต้นระวางจะรวดไซริงค์ก็ช้าๆพินทุ 30-50 ML]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-01-2017&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=06-01-2017&group=1&gblog=13 Fri, 06 Jan 2017 22:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-01-2017&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-01-2017&group=1&gblog=12 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การเตรียมการภักษ์เกี่ยวกับผู้เจ็บป่วยส่งให้เปิดคลอดยังไม่ตายยี่ด้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-01-2017&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=04-01-2017&group=1&gblog=12 Wed, 04 Jan 2017 22:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-01-2017&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-01-2017&group=1&gblog=11 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[มอบบริสุทธ์เพราะสบู่ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-01-2017&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=03-01-2017&group=1&gblog=11 Tue, 03 Jan 2017 22:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-01-2017&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-01-2017&group=1&gblog=10 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[สายยางสำหรับปุยนุ่นย่านหุ้มเพราะด้วยอุทกต้มสุกนุ่งเชิง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-01-2017&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=01-01-2017&group=1&gblog=10 Sun, 01 Jan 2017 22:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-12-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-12-2016&group=1&gblog=9 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องมือแหล่งชำระคืน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-12-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=31-12-2016&group=1&gblog=9 Sat, 31 Dec 2016 0:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-12-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-12-2016&group=1&gblog=8 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับผู้ป่วยถิ่นที่ทะลวงพระศอ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-12-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=26-12-2016&group=1&gblog=8 Mon, 26 Dec 2016 20:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-12-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-12-2016&group=1&gblog=7 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยสายยาง เพราะระวางอาณาบริเวณชายท่อยางจะคงอยู่ได้ที่ทางลำไส้เล็ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-12-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=24-12-2016&group=1&gblog=7 Sat, 24 Dec 2016 21:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=23-12-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=23-12-2016&group=1&gblog=6 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการหลักๆหมายถึงจักมีอยู่ข้าวให้เต็มรวมหมดห้าพยุหะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=23-12-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=23-12-2016&group=1&gblog=6 Fri, 23 Dec 2016 23:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-12-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-12-2016&group=1&gblog=5 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[ของกินเนื่องด้วยครั้งมืด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-12-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=22-12-2016&group=1&gblog=5 Thu, 22 Dec 2016 22:16:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-12-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-12-2016&group=1&gblog=4 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังหยอดข้าวเนียบร้อยแล้วไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-12-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=21-12-2016&group=1&gblog=4 Wed, 21 Dec 2016 23:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=20-12-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=20-12-2016&group=1&gblog=3 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[งานจ่ายอาหารการกินเบื้องท่อยาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=20-12-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=20-12-2016&group=1&gblog=3 Tue, 20 Dec 2016 22:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-12-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-12-2016&group=1&gblog=2 https://icareseniorshome.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้อาหารทางสายยาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-12-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=icareseniorshome&month=18-12-2016&group=1&gblog=2 Sun, 18 Dec 2016 23:35:38 +0700